Vzhledem k době a situaci postcovidové jsme se rozhodli ukončit podporu programu StarGurmán a ukončit jeho další vývoj, pro hotely a restaurace k 31.12.2022.

Stavajíci uživatelé budou zdarma podporováni radou a informacemi po dobu dvou let zdarma. Složitější práce a přechody jejich systému na jiný nebo individuální úpravy budou kalkulovány podle stávajícího ceníku.

Samozřejmě nikomu neodmítneme pomocnou ruku. Podpora se vztahuje na všechny zakoupené licence do verze WIN10 Verze: 1808010000

Zde uvádíme často kladené dotazy, případně další důležité informace.

Licence

Náš systém je zabezpečen pomocí softwarové licence (podobně jako produkty Microsoft Windows). To znamená, že po instalaci si program vygeneruje vlastní sériové číslo (číslo instalace). Toto číslo je třeba zavést do našeho registračního systému (buď přímo z programu, pokud je počítač online, nebo pomocí webového rozhraní z jiného počítače). Po zavedení a ověření platnosti licence bude Vaše sériové číslo povoleno a bude vygenerován licenční klíč – který stáhnete do svého počítače. Licenční soubor je platný vždy pro dané sériové číslo! Reinstalací systému do stejného instalačního adresáře se sériové číslo nemění, při instalaci systému na jiný počítač bude sériové číslo jistě odlišné a bude třeba novou instalaci opětovně zaregistrovat.

Použití jako registrační pokladna

Přestože je náš systém primárně navržen pro restaurační provozy, lze jej s úspěchem používat i v ostatních provozech. Systém lze přepnout do takzvaného “jednoúčtového režimu”, ve kterém nebude třeba zadávat prodávané položky na jednotlivé stoly, ale prodej probíhá po jednotlivých účtech. Po ukončení účtu jste okamžitě vyzváni k zadání přijaté částky a po potvrzení zaplacení je otevřen nový prázdný účet. Náš systém byl nasazen i v kosmetických salonech, trafikách, maloprodejnách.

Demoverze

Demonstrační (neboli ukázková) verze software je bezplatně k dispozici ke stažení z našich stránek. Instalační soubor demoverze a plné verze se nijak neliší, plná verze je však zabezpečena pomocí softwarové licence. Čili můžete nainstalovat demoverzi, naplnit ji svými daty a jakmile se rozhodnete systém používat, pomocí softwarové licence jej zaktivujete (bez nutnosti reinstalace).
Omezení demoverze jsou následující: Zabezpečení operací pomocí uživatelských oprávnění není možné (všichni uživatelé počítače mají přístup do všech modulů), Pokladna přijímá (do účtu lze zadat) pouze položky, které mají čtyřmístný číselný kód (PLU) v rozsahu 1000-1030.

Roční poplatek

Roční aktualizační poplatek je vázán k počtu používaných licencí. Slouží alespoň k částečnému pokrytí nákladů na vývoj systému (vydáváme několik aktualizačních balíčků ročně – upravujeme systém na základě přání a požadavků našich klientů), a též na náklady telefonické technické podpory. Jako registrovaný uživatel nejste povinni tento roční poplatek zaplatit, systém bude nadále normálně fungovat, jen nebudete oprávněni instalovat aktualizace a nové verze.

Registrace produktu

1) Přihlašte se do systému svými přihlašovacími údaji
2) Rozklikněte modul “Nastavení systému”
3) Na první obrazovce, vpravo dole klikněte na tlačítko “Správa licenčních klíčů”
4) V následující tabulce pomocí zaškrtávacích políček před názvem produktu navolte, ke kterým produktům si přejete registrovat licenční klíče
5) Klikněte na tlačítko “Registrace produktů online”
6) Vyplňte registrační formulář dle pokynů vpravo

Stažení licenčních klíčů

1) Přihlašte se do systému svými přihlašovacími údaji
2) Rozklikněte modul “Nastavení systému”
3) Na první obrazovce, vpravo dole klikněte na tlačítko “Správa licenčních klíčů”
4) Klikněte na tlačítko vlevo dole “Stažení licenčních klíčů z Internetu”
5) Budete požádáni o IČO – zadejte IČO, na které je provedena registrace produktu
6) Po úspěšném stažení zavřete všechna okna, a program restartujte