Základní vlastnosti

 • malé hardwarové nároky na provoz
 • Podpora EET
 • podporovány operační systémy Windows 98-Windows 7 (připravujeme podporu systému Linux)
 • snadná instalace systému a aktualizací
 • licence pomocí softwarového klíče
 • možnost síťového provozu (počítače na provozovnách, v kanceláři)
 • podrobné zabezpečení všech modulů a operací
 • možnost exportování veškerých výstupů do standardních tabulkových formátů
 • jednoduché nastavení základních funkcí
 • intuitivní ovládání doplněno jednoduchými nápovědami

Minimální systémové požadavky:

Podporované operační systémy Windows ME, Windows 2000 (alespoň SP2), Windows XP (alespoň SP1), Windows Vista (alespoň SP1), Windows 7 (32 i 64bit).
Minimální hardwarové požadavky: Procesor x86 nebo x64 , 600MHz, paměť RAM 256MB, 500MB HDD, SVGA (alespoň 800×600). Dále platí minimální požadavky daného operačního systému. Pro síťový provoz nutné funkční sdílené složky (pomocí LAN, WIFI, VPN, apod.)

Modul Pokladna

 • vstupní modul ovládaný obsluhujícím personálem
 • evidence různých stolů, možnosti rychlé platby
 • číselníky zboží, fulltextové vyhledávání
 • tisk účtenek, objednávek do kuchyně, opakovaný tisk
 • poskytování slev, rozdělování účtů, opravy, storna
 • platby v různých měnách, bezhotovostně, evidence stravenek
 • vytváření denní uzávěrky
 • zabezpečení proti opuštění modulu

Velice jednoduchý přesto velice výkonný vstupní modul ovládaný obsluhujícím personálem. Základní funkce budou Vaše servírky i Vaši číšníci ovládat prakticky okamžitě, ke složitějším operacím mají vždy dostupnou jednoduchou nápovědu přestože je prostředí velice intuitivní.
Dostupné jsou dvě verze (volitelně lze mezi nimi přepínat pomocí nastavení systému) – Standardní (ovládání pomocí klávesnice) a Dotyková (ovládání pomocí dotykového monitoru nebo myši).
Mezi základní funkce patří třídení objednávek do stolů, vyhledávání položek v číselnících, tisk účtenek a objednávek do kuchyně. Dále pak Pokladna poskytuje různé možnosti slev (slevy pro stálé zákazníky, personál, majitele, šťastné hodiny, apod.), opravy, storna účtů, opakovaný tisk, rozdělování stolů, přejmenování a další.

Modul Tržby

 • primárně určen pro provozního či majitele
 • zobrazuje výsledky hospodaření z Pokladny
 • síťové zpracování dat z více středisek
 • okamžitý náhled, zpracování podle uzávěrek nebo dle období
 • přehled dle zboží, skupin, způsobů plateb, stolů, přehled DPH, vydaných účtenek
 • přehled veškerých oprav uskutečněných v Pokladně

Podrobný přehled  přijatých finančních prostředků získáte v modulu Tržby. Snadným způsobem se dozvíte počty prodaných porcí, jídel, nápojů – výsledky si můžete srovnat podle různých kategorií. Dále zjistíte, jaké slevy byly poskytnuty, u jakých stolů vznikají velké tržby, dozvíte se téměř minutu po minutě, co se ve Vaší provozovně dělo. K tomu všemu ještě dostáváte podklady pro účetnictví, přehledy pro odvody DPH, apod.
Modul Tržby je zkrátka modul pro majitele, který chce o svém provoze vědět maximum.

Modul Spotřeba

 • primárně určen pro provozního či majitele
 • zobrazuje spotřebu surovin na základě prodeje z Pokladny a zadaných norem
 • síťové zpracování dat z více středisek
 • zpracování podle uzávěrek nebo dle období

Potřebujete-li vědět, kolik masa jste v daném období spotřebovali, kolik litrů piva jste vytočili a tyto údajé dále použít pro další vlastní výpočty, stačí v Editoru dat zadat normy jídel a nápojů, a jednoduchý přehled s možností exportu například do Excelu je Vám v modulu Spotřeba ihned k dispozici.

Modul Zrcadlo

 • doplňkový modul (zvláštní licence)
 • síťové zpracování dat z více středisek
 • jednoduché skladové hospodářství
 • zpracování podle uzávěrek
 • zjištění okamžitého stavu surovin na skladech
 • evidence neomezeného počtu skladů
 • režimy Sklad, Zrcadlo, Výrobna
 • evidence příjemek, převodek, spotřeby

Chcete vědět o svém provoze úplně vše? Potřebujete evidovat skladové zásoby a mít přehled, kolik surovin se spotřebovalo, kolik zásob Vám zbývá, kolik jste nakoupili? Pak jistě potřebujete modul Zrcadlo, který Vám poskytne velice podrobné informace o hospodaření se surovinami. Princip je jednoduchý. Při dodávce zboží zadáte do počítače příjemku, převedete na sklad, na který suroviny fyzicky dorazily. Při předávání směn, případně prostě ve chvíli, kdy chcete udělat fyzickou inventuru, vytvoříte inventuru v počítači – vytisknete seznam surovin, spočítáte stavy a zapíšete zpět do počítače, který ze zadaného množství a zjištěné spotřeby propočítá rozdíly. Poté podle Vašeho nastavení provede výsledné výpočty hospodaření. Lepší kontrolu nad personálem na baru a v kuchyni snad získat nelze.

Modul Editor dat

 • možnost síťové distribuce dat na střediska (rozeslání číselníků)
 • vytváření zboží (jídel, nápojů), surovin (položek ve skladu) a norem (recepty)
 • příprava panelů pro dotykovou obrazovku

Veškerá data pro práci v Pokladně je třeba nejdříve zadat v Editoru dat. Koncepce je jednoduchá: připravíte seznam zboží (které prodáváte pomocí modulu Pokladna), pokud chcete znát spotřebu či zpracovávat Inventury, připravíte seznam surovin, se kterými pracujete a vytvoříte normy zboží (předpisy, z jakých surovin v jakém množství se zboží skládá). Zboží může být provázáno i přímo se surovinou (automatická norma) nebo může obsahovat více surovin (výroba jídla, míchaný nápoj, apod.) V Editoru zároveň nastavíte prodejní ceny (a DPH), rozdělíte zboží do skupin (barové položky, kuchyňské, ostatní) a podskupin (pro podrobnější třídění v tržbách). Taktéž můžete připravit dotykové panely pro Pokladnu. V každém případě Editor dat je nejvíce používaný při nasazování systému, po zaběhnutí pak už jen výjimečně při změnách cen či např. zařazení nového jídla do prodeje.

Modul Nastavení systému a Nastavení tisku

 • podrobné nastavení zabezpečení (oprávnění uživatelů)
 • základní nastavení informací o provozovateli (název střediska, zda-li je plátce DPH, apod.)
 • nejrůznější nastavení slev, měn, stravenek
 • nastavení tiskových výstupů (výběr šablon a tiskáren), hlaviček tisku, apod.

Screenshoty

ScreenShots

19 Photos